Смело мога да твърдя, че благодарение на великолепния усет за хорово музициране на диригента Костадин Бураджиев, Академичният народен хор е най-добрата формация у нас. Винаги и без никакви съмнения бих поверил най-новите си песни, защото съм сигурен, че каквото съм написал ще бъде реализирано по най-добър начин така, както бих го направил аз, ако работех с хора.

Академик Красимир Кюркчийски - композитор 2008 г.


Бих могъл да изброя много достойства на художествената продукция на Костадин Бураджиев с ръководената от него формация – трудно постижимата спонтанна пластика на музикалната фраза, стабилна интонация, драматургичен усет, богата нюансировка (никога самоцелна!), но според мен всичко изброено е само средство към крайната цел – убедителната интерпретация.

Доц. Крикор Четинян – диригент, 1991 г.

Бураджиев прави впечатление с прецизното отношение към вокално-хоровата работа и точността при покриването на авторския замисъл. Винаги съм сигурен за бъдещия резултат, когато поверя песен за изпълнение от хора. Бураджиев винаги е в състояние да вложи и свое виждане в трактовката на произведението и с това се потвърждава впечатлението за изградения висок професионализъм.

Проф. Петър Льондев – композитор, 2009 г.

Академичният народен хор за пореден път демонстрира своите богати темброви възможности, гласова техника, спятост, забележителен професионализъм. От позициите на солидния си професионален опит с много внимание и задълбочен анализ на партитурите, Костадин Бураджиев с яркия си темперамент и художествено майсторство представя сложните и разнообразни по характер вокални творби с достойна интерпретаторска защита на авторовите идеи. С изпълнението и с подбора на песните Костадин Бураджиев доказа още веднъж, че е един от най-добрите интерпретатори на вокалните произведения на Красимир Кюркчийски.

Красимира Филева, сп. „Музикални хоризонти”, 2008

Безценният хоров и инструментален ансамбъл „Добруджа” под диригентството на Костадин Бураджиев ни представи една искряща от звуци песенна забава. Хорът се представи в амалгама от ангелски гласове. Обработени по майсторски начин, те се превръщат в безценен инструмент за успешно покоряване на публиката. Бурните аплаузи поставиха „Добруджа” в невъзможност да продължи своята програма. Майсторското изпълнение на „Гьоре дос” бе произведението, което изправи публиката на крака, смятайки чутото за успешен финал. И когато хорът отново запя „бис”, се получи истински триумф. С тази заключителна маневра Бураджиев постигна истински успех, но бих казал, почти без нужда, защото целият материал, който излезе под ръцете му, бе достатъчно очарователен.

Peter van Amstel – “Dobroudja behaagt met effectbejag” de Volkskrant 1994

Творбите на българските композитори в изпълнение на Вашия състав са високо постижение за националната ни култура.

Проф. Парашкев Хаджиев – композитор, 1992 г.

Истински шок предизвика оркестъра при Ансамбъл „Добруджа” – Добрич под диригентството на Костадин Бураджиев с изпълнението на фрагмент от танцовото произведение „В земите на Добруджа някога” от проф. Кауфман и „Концертино за пиано и народен оркестър” от Милчо Василев. Великолепното изпълнение на пианистката Жени Качулева доказа, че бариерата между класическата и народната музика е преодоляна и когато има майстори изпълнители, музиката се превръща във велика въздействаща сила.

Мария Димитрова, в. „Силистра Спектър”, 1995 г.

Това е изкуство – да устоиш и твориш въпреки проблемите. Да докажеш себе си в трудното за цялата култура време. Ансамбъл „Добруджа” с Главен художествен ръководител Костадин Бураджиев го прави достойно.

Гинка Димитрова, в. „Добруджанска трибуна”, 1993 г.

„...Силно впечатление прави умението на диригента Василка Спасова и хористките да намерят оня диалектен цвят и като темперамент, и като вокалност, който е търсен от автора; оная тънкост, която съдържа жанровия източник ...”

в. „Труд”, 1988 г.

„...Народният хор, ръководен от Василка Спасова е с кристална звучност и изящно звукоизвличане. Много стилно се претворяват изключително трудни произведения, чиято блестяща защита е дело на В. Спасова и на хора ...”

в. „Работническо дело”, 1993 г.

„...внушително и магистрално е ръководството на г-жа Спасова ... от една малка песен тя създава истински шедьовър ...”

Хуго Хьонгебард – фламандски критик, сп. „Музикални хоризонти”, 1993 г.

„... Успехът, на който се наслаждавахме на гостите от Пловдив в рамките на фестивала „ЕВРОПАЛИЯ – БЪЛГАРИЯ” 2002, се дължеше на този изключителен финес на изпълнение и това богатство на тембри, които показаха и които дълго ще пазим в нашата памет ...”

Мади Ленартс, Председател на ALLOKUITUM II
(клуб на белгийските дипломати), Брюксел, 2003 г.

„...Откъдето мина Академичния народен хор остави трайни високи художествени следи. Дълбочината на изпълнение, музицирането, дозировката в гласовете – тук отново откриваме „визитната картичка” на проф. Спасова. Радостно е, че нейният млад колега К. Бураджиев е също много добър музикант и поддържа това високо ниво...”

Мария Клейманс, Антверпен 2003 г.

„...Sherre Vassilka, ... изпълнението на Твоя хор беше изключително. Съставен от гласове, извънредно добре подготвени за изпълнение на специфичните и традиционни български песни – гласове силни и нежни, изтънчени и деликатни, предизвикващи неочаквани контрасти, подбуждащи музикални емоции, нечувани от някои и много очаквани и желани от други ...”

Ежид Визанекс, Винкселе, Белгия 2003 г.

Изключително съм удовлетворен от изпълнението и от интерпретацията, направена лично от г-н Бураджиев. Чудесният баланс в гласовете на състава, интонационната чистота на изпълнение и динамическата обагреност доведоха песента до нейния успешен край. Намирам, че хорът има богати певчески възможности и е в здрави и можещи ръце. Благодаря за това и до нови творчески срещи !

Ангел Добрев – композитор, 2008 г.

„...имам моралното задължение да изкажа моите сърдечни думи за Вашият чудесен хор и неговият диригент г-н Костадин Бураджиев, които пяха песните на българските композитори на прегледа ”НБМ-08”, организиран от СБК – София. Лично аз съм безкрайно щастлив, че моята песен ”Знаеш ли, мило либе” попадна в ръцете на един познавач на тайните на българският народен хор, който навлезе в органиката на песента от Северозападна България, с характерните орнаменти, нюанси и динамика. Не по-малко аплодисменти заслужават и девойките, които интерпретираха нашите песни с много голямо чувство за отговорност. Това показва, че с този хор се работи професионално и целенасочено. Това са утрешните ръководители на народните хорове, началото на които постави Филип Кутев и които представят хоровата музика по различен и интересен начин пред чуждата публика.”

Генчо Генчев – композитор, 2008 г.