Още по-новия пост

Още по-новия пост

Новият ни пост кадемичният народен хор при Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив е единственият в България студентски народен хор. Той е основан през 1972 г. със създаването на специалността „Народни инструменти и народно пеене”.
Новият сайт на Академичния Народен Хор

Новият сайт на Академичния Народен Хор

Новия сайт на хора е вече факт!!!